HỘI NGHỊ MIỀN ĐÔNG

05 / 01 / 2016

Hình Ảnh

Hội nghị khách hàng Miền Đông Nam Bộ 2015 là bữa tiệc tri ân đối với các khách hàng C2 của công ty tại các khu vực thuộc Miền Đông Nam Bộ, ngoài ra để trình bày những định hướng sắp tới trong năm 2016 của công ty và giới thiệu đến các khách hàng những sản phẩm mới như: van 347, van cao áp 537 và đèn khò 176 đã cải tiến. Bữa tiệc có sự tham gia của hơn 200 khách hàng từ các tỉnh thuộc Miền Đông Nam Bộ và toàn thể ban lãnh đạo của NaMilux

Sự Kiện Khác

Sự Kiện trước Back Sự Kiện tiếp theo